Værdien af Interim management er stærkt undervurderet

Der findes mange teorier og strategier for, hvordan man kan skabe værdi i en virksomhed. Nogle strategier er mere succesfulde end andre. Endvidere ses det ofte at strategier som virker i virksomhed A ikke har samme effekt i virksomhed B, også selvom det er virksomheder i samme branche. Hvordan kan det være? Det kan der være flere årsager til, oftest er det et problem på det ledelsesmæssige plan. Nye mindre virksomheder, hvor en iværksætter har fået en god idé, kan resultere i at virksomheden vokser eksplosivt lige pludseligt. Når det sker er det ofte iværksætterne som ender som ledere, og måske ikke har den fornødne erfaring eller uddannelse til at påtage sig sådan en opgave. Det er her interim management kommer ind i billedet. Interim management giver muligheden for at få en topkvalificeret specialist i en midlertidig periode. Hvis vi tager eksemplet med en mindre iværksættervirksomhed. De mangler ofte en lederskikkelse der har den fornødne erfaring og dermed kan sørge for virksomheden opnår dens fulde potentiale. Det kunne typisk være en ung iværksætter, der har startet det hele med en lys idé, men personen har ingen anelse om hvordan man driver en virksomhed. Virksomheden kunne derfor gøre brug af interim management.

Interim management kunne i dette tilfælde betyde, at virksomheden fik en midlertidig lederskikkelse ind, som kunne hjælpe med at lægge en fremtidig strategi. Det ville typisk være rekrutteringsbureauer, som tilbyder interim management. Det er en form for midlertidig rekruttering. Personligt mener jeg det er en meget undervurderet strategi. Der er mange tusindvis af virksomheder derude som ikke opnår deres fulde potentiale eller i værste fald går konkurs fordi ledelsen ikke har den erfaring og uddannelse det kræver. En midlertidig rekruttering af en leder, ved brug at interim management kan gøre den forskel. Personen kan med sine kompetencer og erfaring lære fra sig og hjælpe med at lægge den fremtidige strategi.

Interim management behøves ikke at være på ledelsesplan

Selvom interim management oftest giver god mening på det ledelsesmæssige plan, som i et eksemplet ovenfor, så er der også mange andre muligheder. Interim management går i princippet ud på, at rekruttere en person som er specialist på et givent område, hvor din virksomhed mangler kompetencer. Det er desuden heller ikke kun rekrutteringsvirksomheder som gør brug af interim management, det kan også være “normale” virksomheder som “udlåner” deres specialiserede medarbejdere. Et eksempel kunne være COMAsystem, de beskæftiger sig primært med kontraktstyring og indkøb. Her er det muligt at få en af deres specialiserede medarbejdere ud i din virksomhed med interim management. COMAsystem har over 25 års erfaring med indkøb og de vil derfor kunne gøre en forskel i stort set alle virksomheder. Man kan se interim management som en form for oplæring og hjælp til at holde momentum, hvis det er tilfældet. Jeg er sikker på mange virksomheder derude, kan skabe stor værdi vha. interim management. Jeg kan ikke understrege nok, hvor undervurderet jeg synes det er og vil derfor skal dette blogindlæg ses som en opfordring til alle virksomheder i Danmark om at overveje deres muligheder i forhold til interim management.